GCASO: General Catalog of Artificial Space Objects

Jonathan C. McDowell

Launch Sites

Rocket Launch Ships: Other Rocket Launching Ships

Other Rocket Launching Ships

Updated: 2024 May 21 00:59:31

Other Rocket Launching Ships
ShipTransliterationImageCODEAgencyClassClassIDAltIDActive
CCOCOOOO 37101 CZ-11 launch barge (TAI RUI?)Tai Rui CCOCOOOO 37101 CZ-11 launch bargeCCOCCALTQCCOC-MMS4121371012019 - -
Debo-3Debo-3 launch bargeDEBO3CALTQDebo-3--2020 - -
DEFU 15002 launch bargeDEFU 15002 launch barge-DEFU2CALTQDebo-3--2020 - -
Bo Run Jiu ZhouBo Run Jiu ZhouBRJZCALTQ--MMS4135369702023 - -
东方航天港号Dongfeng Hangtiangang-DFHTCALTQ---2023 - -
Unknown Israeli shipUnknown Israeli shipSHIP-ISRIDFN---- - -
Sirius barge, AnhuengSirius barge, AnhuengSIRADDAH--IMO87722952012 - -
Sea Launch OdysseySea Launch OdysseyODYSSEYBOSL--IMO87531961999 - 2020